Ang paghuhukom ni luwalhati bautista

Lualhati Bautista

Hinayaan na niyang dumumi ang kanyang katawan at hindi na tumitingin pa sa salamin para alamin ang kanyang hitsura. Hindi magtatagal at manganganak na iyan.

Ginagamit pa rin niya ang kanyang maliit na ilawang-langis para ilawan ang kanyang bahay at nanatiling kuntento sa kanyang lumang lutuan ng kanin at bumabagsak nang kalan, at ang hanging umiihip sa loob ng kubo niya ay sapat na para siya mapreskuhan.

Hindi lamang nadagdagan ang kanyang kayamanan, kundi nadagdagan pa ang panahon niya para maupo at hangaan ang mga iyon. Hindi nakatiis si Amanda. Kailan ako nangakong makipagtulungan sa pagpaslang sa aking asawa? Kailangan niyang tipirin ngayon ang pera niya at bawasan ang paggasta sa mga bagay na di kailangan, at ang mga bagay na hindi kailangan para kay Fak ay anag tatlong beses na pagkain araw-araw.

Pagkaraang makumpleto ang pang-relihiyong pormalidad at mabilang na ng komite ang mga alay na salapi, isang kinatawan mula sa bangko sa kabayanan ang dumating para kunin ang pera at ligtas na ideposito sa bangko.

Kapuri-puri ang asal ni Mai Somsong. Ang pambubugbog na tinanggap ni Fak ng gabing iyon ay hindi lang nag-iwan ng sakit sa kanyang katawan kundi nag-iwan din ng tatak sa kanyang isipan.

Ang paghuhukom salin ni lualhati bautista

Maaari pa naman niyang isuot ang kanyang mga lumang damit, sa kabila ng pangyayaring marurumi at punit na ang mga iyon at naglalantad sa isang pirasong hita dito at doon. Ginagamit pa rin niya ang kanyang maliit na ilawang-langis para ilawan ang kanyang bahay at nanatiling kuntento sa kanyang lumang lutuan ng kanin at bumabagsak nang kalan, at ang hanging umiihip sa loob ng kubo niya ay sapat na para siya mapreskuhan.

Nang ideklara ang pagbawi ng martial law, sabay-sabay rin pinalaya ang maighit sa tatlong daang bilanggong pulitikal. Ipinagunita nito sa akin ang kadiliman ng paglalaho ng buwan na nakita ko kasama ang aking tagapag-alaga.

Pero walang paraan para mahuli ng mataba at tamad na katawan ni Fak ang mga bata. Para sa mga taong iyon, magkaibang bagay ang dalawang istorya. At gaya ng maraming magulang, hindi naiintindihan ni Amanda ang anak sa mga ginagawa nito. Hinipan ni Kesa ang ilawan.

Napakalaking abala niyon para sa kanya at hindi niya magawang iangat ang kahit ano maliban sa bote ng alak, at tuwing tutungga siya mula sa bote, nadarama niyang bumabalik ang kanyang lakas. Nang iwan na siyang lubos ng hangarinniyang makapaghiganti, naisip na lang niya: Dahil nga ba sa pagmamahal ko sa aking asawa kaya mamamatay ako para sa kanya?

Buod ng nobelang Dekada 70 ni Lualhati Bautista

Kapag nangyayari na masyadong natatamad si Fak para intindihin ang pagkain niya, siya mismo ang pupunta at kukuha niyon sa mga batang templo. Ang totoo, sa ganang mga taganayon, hindi talaga istorbo ang panahon ng taglamig, dahil ang panahon ay hindi singlamig ng ibig ipakahulugan niyon.

Nakisali sa pulutong ang mga tao sa nayon at nagdagdag ng kisaw at kaabalahan, at nakisali sa merit making ceremony sapagtatanghal ng Kathin.TIME: nick: handtuvi Ang paghuhukom salin ni lualhati bautista Buod nag ang paghuhukom ni lualhati bautista Ang paghuhukom ni lualhati bautista?

tradisyon sa nobelang ang paghuhukom. Buod nag ang paghuhukom ni lualhati bautista? (What did the judgment of lualhati bautista. Lualhati Torres Bautista (born. Buod ng nobelang Dekada 70 ni Lualhati Bautista Ang Dekada 70 ay tumatalakay sa hangarin ng isang babae nag magkaroon ng sariling katangi-tanging pagkakakilanlan.

Who is Mark Bautista dating?

Si Armanda Bartolome, sa simula ng nobela, ay isang karaniwang maybahay at ina, naghahanda ng kape ng asawa, at nangangalaga sa mga pangangailangan ng mga.

ANG PAGHUHUKOM (Bahagi ng Nobela) Isinalin ni Lualhati Bautista Ang panahon ng tag-ulan, nang malamig at preskong panahon na tumutulong sa mga puno para magsibol ng mga bagong dahon at humuhugas sa mga karumihan, ay hindi pa natatapos.

ANG PAGHUHUKOM isinalin ni lualhati bautista

Ang Paghuhukom ni Lualhati Bautista Buod: Nagsimula ang kwento ng nobela sa pag daan ng mga araw na si Fak ay ginagamot ang kanyang mga sugat na natamos sa pagbubugbog sa kanya.

Naisip ni Fak na gantihan ang mga ito ngunit wla siyang lakas na gawing ito kaya naisip na lamang niya na kalimutan na lang niya iyon.

ANG PAGHUHUKOM (Bahagi ng Nobela) Isinalin ni Lualhati Bautista Ang panahon ng tag-ulan, nang malamig at preskong panahon na tumutulong sa mga puno. Read story ANG PAGHUHUKOM isinalin ni lualhati bautista by filipino with 39, reads.

filipino, zsnhs, ang. ANG PAGHUHUKOM.

Download
Ang paghuhukom ni luwalhati bautista
Rated 5/5 based on 44 review